Magnetna rezonanca 1.5T – MRI endokranijuma sa angiografijom i venografijom

MRI endokranijuma sa arteriografijom i venografijom je pregled koji omogućava dijagnostikovanje najšireg spektra patoloških promena koje zahvataju moždano tkivo, druge strukture unutar lobanje, kao i patološke promene na arterijskim i venskim krvnim sudovima (stenoze, aneurizme, vaskularne malformacije, venske tromboze).

Naš tim iskusnih stručnjaka