Dr med. Aleksandar Radosavljević

LEKAR SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

*Medicinski falultet Univerzitet, Beograd
*1986 god. specijalizacija Radiologije, KCS, Beograd

Usavršavanje:

2003 god. neuroradiologija i interventna neuroradiologija Rush University Medical Center Chichago Il, USA, Prof Michael Huckman.

Radno iskustvo:

Od 11/2016 nadalje, radiolog u specijalnoj bolnici iz radiologije Affridea Beograd
*2007-2016.godine KBC Bežanijska kosa, Beograd, šef odseka za CT i MR dijagnostiku DIC-a.
*1995-2007.godine Vojnomedicinska akademija-VMA
*1983-1995. godine Centar za onkološku zaštitu Kladovo, dijagnostika i terapija neoplastičnih bolesti

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Autor i koautor mnogih stručnih radova.

Predavač po pozivu (3) na kongresima udruženja neurordiologa Srbije ( ranije Srbije i Crne Gore ).

Lekarska komora Srbije
Sekcija za radiološku dijagnostiku Srpskog lekarskog društva
Udruženje neuroradiologa Srbije (bio generalni sekretar u dva mandata)
Svetsko udruženje neuroradiologa

Oblasti od posebnog interesovanja:

Dijagnostička neuroradiologija
Radiologija muskuloskeletnog sistema

Lekara možete pronaći u

Dijagnostički centar MediGroup Slavija

Lekari iz iste oblasti