Dr med. Ivana Marković

LEKAR SPECIJALISTA RADIOLOGIJE subspecijalista neuroradiologije

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu

Radno iskustvo:

1992-1996 Lekar na specijalizaciji iz radiologije, Klinički centar, Niš
1996-2018 Lekar specijalista radiologije, Klinički centar, Niš
2006-2008 Lekar na subspecijalizaciji iz pedijatrijske neuroradiologije, Great Ormond Street Hospital, London, UK
2005-2018 Glavni koordinator za pedijatrijsku neuroradiologiju, Klinički centar, Niš
2013-2013 Konsultant lekar specijalista radiologije, Farwanya Hospital, Kuwait
2015-2015 Konsultant lekar specijalista radiologije, Ibnsina Hospital, Kuwait
2015-2015 Konsultant lekar specijalista radiologije, New Maternity Hospital, Kuwait
2017-2018 Konsultant lekar specijalista radiologije, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2018-2023 Lekar specijalista radiologije, Sultan Qaboos University Hospital, Muscat, Oman
2023 Konsultant lekar specijalista radiologije, Dom zdravlja MediGroup Kalča, Niš

Oblast rada:

Radiologija

Članstva:

2000- Europian society of neuroradiology
2000- Europian society of neuroradiology
2018- International child neurology association

Stručni tekstovi i reference:

Autor više naučnih radova iz oblasti radiologije

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Kalča Niš

Lekari iz iste oblasti