Pregled lekara specijaliste interne medicine je sveobuhvatan pregled, koji podrazumeva detaljan pregled celog organizma sa posebnim osvrtom na sisteme unutrašnjih organa kao što su: srce i krvni sudovi, pluća, bubrezi, organi za varenje, žlezde sa unutrašnjim lučenjem.

Lekar specijalista interne medicine se bavi proučavanjem, dijagnostikom, lečenjem i prevencijom bolesti unutrašnjih organa. Internista posmatra i leči organizam u celini. Zato pregled interniste predstavlja prvi i neizbežan korak u prevenciji i redovnim godišnjim sistematskim pregledima, kao i kod pojave bilo kog simptoma bolesti.

Kada se zakazuje pregled Interniste

Internistički pregled je neizostavan u prevenciji bolesti i redovnoj kontroli zdravlja svakog pojedinca. Stoga se pregled interniste savetuje najmanje jednom godišnje u okviru sistematskog pregleda, zajedno sa osnovnom ultrazvučnom dijagnostikom i osnovnim laboratorijskim analizama, radi kontrole faktora rizika, provere stanja celokupnog organizma, dobijanja adekvatnih stručnih saveta i sticanja zdravih životnih navika.

Takođe, na pregled kod specijaliste interne medicine trebalo bi se javiti i kod prisustva sledećih simptoma i znakova:

Bol u grudima, nedostatak vazduha/kratak dah, bol u trbuhu, glavobolja, visok/nizak pritisak, zamaranje, bolovi u zglobovima, lupanje/preskakanje srca, pojačano znojenje, otoci/oticanje nogu, naglo dobijanje ili gubljenje na kilaži, tegobe sa varenjem, mokrenjem...

Specijalista interne medicine obavlja i preoperativne preglede i daje saglasnost za primenu opšte anestezije, prati postoperativni tok.

Internista će u pojedinim slučajevima uputiti na dalju dijagnostiku (UZ, CT, MRI) ili na dodatni specijalistički ili subspecijalistički pregled (kardiologu, endokrinologu, gastroenterohepatologu, reumatologu, nefrologu, hematologu, pulmologu, alergologu), a sve radi utvrđivanja tačne dijagnoze i propisivanja najadekvatnije terapije.

Kako izgleda internistički pregled

Internistički pregled se sastoji iz nekoliko etapa:

- Anamneza
Lična anamneza - uzimanje detaljnih podataka od pacijenta o glavnim tegobama, njihovom intenzitetu, trajanju, učestalosti javljanja, dovođenje u vezu sa uzrocima, potom informacije o drugim pridruženim, hroničnim bolestima ukoliko ih ima, ranijim operacijama i bolničkom lečenju, alergijama, životnim navikama i načinu i uslovima života;

Porodična anamneza – informisanje o genetskoj predispoziciji u užoj porodici za osnovne i najčešće bolesti koje se javljaju u populaciji (visok krvni pritisak, dijabetes, infarkt, šlog, bubrežne, neurološke, duševne bolesti...);

- Klinički pregled
Klinički pregled podrazumeva detaljan pregled celog tela i obuhvata: inspekciju – posmatranje boje kože, sluzokoža, disanja, opšteg stava i stanja pacijenta, promena na telu; palpaciju – pipanje poglavine, limfnih čvorova na vratu, štitaste žlezde, trbušnih organa laganim pritiskom preko trbuha, pipanje perifernih pulseva na rukama i nogama; perkusiju i auskultaciju – slušanje srca i pluća stetoskopom, utvrđivanje srčanog rada, ritmičnosti/aritmija i eventualno prisustvo šumova srca kao i analiza disajnog šuma, takođe slušanje crevne peristaltike/pokretanja i pulsiranja velikih krvnih sudova – trbušne aorte.

- Merenje krvnog pritiska, srčane frekvencije – pulsa;
- EKG – elektrokardiografski zapis i tumačenje

Važne napomene

- Internistički pregled je detaljan, sveobuhvatan i bezbolan.
- Uobičajeno pregled interniste traje oko 30 minuta.
- Pregled interniste je osnovni godišnji preventivni pregled. Može se obaviti i kod pojave gotovo bilo kog simptoma bolesti.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Opšta medicina

Pedijatrija

Ginekologija

Dermatologija

Oftalmologija

Orl - uho,grlo,nos

Interna medicina

Kardiologija

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Fizikalna medicina

Urologija

Neurologija

Medicina rada

Sportska medicina

Psihijatrija

Psihologija i logopedija

Ortopedija

Opšta hirurgija

Infektologija

Alergologija

Urgentna medicina

Tradicionalna medicina

Nutricionizam