Pregled lekara specijaliste opšte hirurgije predstavlja detaljan pregled pacijenta radi prevencije, dijagnostike i lečenja akutnih i hroničnih hirurških stanja. 

Opšti (abdominalni) hirurzi se najpre bave hirurgijom gastrointestinalnog trakta, počevši od hirurgije jednjaka, preko želuca, duodenuma, potom intervencije na jetri i žučnim putevima, uklanjanje žučne kesice, operacije slezine, pankreasa, slepog creva, kile/bruha, tankog i debelog creva, do operacije hemoroida. Pored toga opšti hirurzi bave se i ušivanjem i previjanjem rana, uklanjanjem manjih masnih kolekcija na koži trupa, saniranjem povreda trupa.

Kada se zakazuje pregled hirurga

Najčešće tegobe zbog kojih se pacijenti javljaju opštem hirurgu jeste naglo nastali, akutni bol u stomaku i glavni cilj hirurškog pregleda jeste isključiti (ili potvrditi) akutna hirurška stanja, upalu/rupturu slepog creva, želuca, žučne kese, rupturu slezine kod povrede abdomena, zastoj u pasaži creva, akutno nastalu kilu u prednjem trbušnom zidu ili preponi, pojavu sveže krvi u stolici (kod rupture hemoroida), kao i planiranje pojedinih operacija organa abdomena, kod hroničnih stanja, tumora gastro-intestinalne regije, kao i sprovođenje hitnih intervencija kod povreda trbuha, saobraćajnog traumatizma. 

Pregled opšteg hirurga se može zakazati i po indikaciji dermatologa radi uklanjanja kožnih promena na trupu, kod potrebe za hirurškim tretmanom uraslog nokta na stopalu, saniranja lakših povreda i posekotina na telu, ušivanja i previjanja rana.

Kako izgleda regled opšteg hirurga

Pregled specijaliste opšte hirurgije se sastoji iz nekoliko faza.

Prva etapa pregleda je anamneza, uzimanje podataka o glavnim tegobama, detalji o lokalizaciji i intezitetu bola, kada se javlja (u mirovanju, pokretu), učestalost javljanja tegoba, lična anamneza – osnovne bolesti i operacije i kratka porodična anamneza.

Potom sledi glavni deo pregleda – fizikalni pregled, koji počinje još sa ulaskom pacijenta u ordinaciju kada lekar vrši inspekciju. Hirurg posmatra stav i stanje pacijenta, boju kože, prisustvo bledila, zauzimanje antalgičnog položaja, kretanje i prisustvo bola pri kretanju. Sledi promatranje regije povrede ukoliko povreda postoji. Sagledava se abdomen i prisustvo otoka/uzdignuća iznad ravni grudnog koša.

Potom sledi palpacija čitavog abdomena i bolne regije, površna i duboka, ispitivanje osetljivosti, tvrdoće (mišićnog defansa) prednjeg trbušnog zida, određivanje lokalizacije najačeg bola, primena niza zahvata prilikom palpacije abdomena specifičnih za hirurški pregled kod sumnje na upalu crvuljka slepog creva.

Ukoliko ima potrebe hirurg će uputiti pacijente i na dodatnu dijagnostiku (ultrazvuk ili skener abdomena najčešće), radi potvrde dijagnoze i odluke o definitivnom načinu lečenja.

Važne napomene

- Pregled kod nagle pojave jakog bola u abdomenu
- Hitne i elektivne hirurške intervencije
- Pregled ne zahteva posebnu pripremu
- Trajanje pregleda 20-30 minuta

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Opšta medicina

Pedijatrija

Ginekologija

Dermatologija

Oftalmologija

Orl - uho,grlo,nos

Interna medicina

Kardiologija

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Fizikalna medicina

Urologija

Neurologija

Medicina rada

Sportska medicina

Psihijatrija

Psihologija i logopedija

Ortopedija

Opšta hirurgija

Infektologija

Alergologija

Urgentna medicina

Tradicionalna medicina

Nutricionizam