Psihoterapija je zasnovana na razgovorima i ima za cilj da pomogne ljudima da reše izvesne probleme koje nisu u stanju da sami prevazidju, poboljšaju i održe svoje mentalno zdravlje, unaprede kvalitet života.

Individualna psihoterapija podrazumeva rad sa pojedincem. Medjutim, psihoterapijski tretman može se odvijati u paru i grupi.

Psihoterapijom se bave osobe koje su završile neki od fakulteta humanističkih nauka sa posebno završenom edukacijom iz psihoterapije.

Postoji više vrsta psihoterapijskih škola ili pravaca. Koju vrstu tretmana ćе neko dobiti zavisi od teorijske orjentacije psihoterapeuta i onoga što pacijentu, odnosno korisniku najviše odgovara, a u skladu sa vrstom problema zbog kojeg dolazi.

Zbog čega se dolazi na psihoterapiju

Na psihoterapijski tretman osoba može doći samoinicijativno ili po uputu nadležnog lekara. Psihoterapeutu se mogu obratiti osobe sa narušenim mentalnim zdravljem, ali i potpuno zdrave osobe, koje imaju potrebu da budu efikasnije u svakodnevnom obavljanju poslova, dodatno razviju odredjene socijalne veštine, bolje upravljaju svojim emocijama, otkriju nove sopstvene potencijale, steknu bolju uvid o sebi i drugima…

Decenije istraživanja i praćenja od strane merodavnih stručnjaka dokazale su i pokazale da je individualna psihoterapija efikasan način za tretiranje širokog spektra problema, uključujući:

– anksiozna stanja
– depresivna stanja
– psihološki stres i trauma
– poremećaji ishrane (anoreksija, bulimija)
– panični poremećaj
– poremećaji prilagodjavanja
– adolescentne krize
– disfunkcionalnost porodičnih i bračnih odnosa
– problemi u zoni socijalnih odnosa

Kako izgleda individualna psihoterapija

Razgovor sa psihoterapeutom je poverljiv. Sve o čemu se na seansi razgovara ostaje izmedju klijenta i psihoterapeuta.

Psihoterapijski tretman se odvija u ordinaciji psihoterapeuta, odnosno psihoterapijskoj sobi. Prostor je izolovan, udoban i pruža sve uslove za poverljiv razgovor.

Prvu seansu psihoterapeut će iskoristiti da upozna pacijenta/klijenta i razlog zbog kojeg dolazi. U kasnijim seansama radeći na prevazilaženju problema i otklanjanju tegoba. Važno je znati da je psihoterapija proces i da je za rezultate potrebno vreme.

Jedna psihoterapijska seansa traje 60 minuta. Najčešće se odvija jednom nedeljno, ali to može biti i češće u zavisnosti od ozbiljnosti problema. Kada klijent postigne odredjeni napredak seanse se mogu prorediti na jednom u dve ili tri nedelje.

Koliko dugo će trajati sam psihoterapijski tretman zavisi od težine problema i same osobe, tj. njene spremnosti za suočavanje sa teškoćama i potrebe da radi na sebi. Neki ljudi nastavljaju psihoterapijski tretman i nakon prevazilaženja problema zbog kojih su se terapeutu javili, u želji da unaprede kvalitet života, dok drugi tretman završavaju nakon postizanja rezultata.

Ponekad je, za neke tegobe, pored psihoterapijskog tretmana potrebno uvesti i medikamentoznu terapiju, odnosno lekove. Ovo ne treba da brine jer lekovi ne utiču negativno na psihoterapijski proces. Treba ih doživeti kao trenutnu potporu koja će, razrešavanjem problema i redukcijom tegoba, biti isključena prema nalogu nadležnog lekara.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi5500 RSD

Informacije i zakazivanje

Opšta medicina

Pedijatrija

Ginekologija

Dermatologija

Oftalmologija

Orl - uho,grlo,nos

Interna medicina

Kardiologija

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Fizikalna medicina

Urologija

Neurologija

Medicina rada

Sportska medicina

Psihijatrija

Psihologija i logopedija

Ortopedija

Opšta hirurgija

Infektologija

Alergologija

Urgentna medicina

Tradicionalna medicina

Nutricionizam