Tokom transfuzije opservacija bolesnika je obavezna i predviđa prisustvo lekara i/ili medicinskog tehničara tokom prvih 15 minuta od početka transfundovanja svake krvne komponente, kao i 2 do 4 sata posle primene.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi7500 RSD

Informacije i zakazivanje

Injekcije i intravenska terapija

Infuzije

Inhalacija

Bolnička nega

Transfuzija