Transfuzija krvi i krvnih derivata se primenjuje kroz venu, putem sistema. Davanje jedne doze krvi (jedinica krvi oko 300 ml ) i/ili derivata krvi (plazma, eritrociti, trombociti, leukociti), obično traje oko 2-4 h. Obavezna testiranja za svaku jedinicu krvi podrazumevaju: određivanje krvne grupe u ABO i Rh(D) sistemu, ispitivanje prisustva iregularnih antitela, izvođenje testova, kojima se proverava prisustvo markera bolesti koje se mogu preneti putem krvi (hepatitis B,C, AIDS-SIDA, sifilis).Terapijska transfuzija se primenjuje i u operativnom i u konzervativnom lečenju.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi18000 RSD

Lekari koji vrše uslugu:

Nijedan lekar nije pronađen za izabranu ustanovu.

Informacije i zakazivanje

Injekcije i intravenska terapija

Infuzije

Inhalacija

Bolnička nega

Transfuzija