Endoskopska procedura, pomoću koje se sagledava mesto suženja kanala i resetoskopom seče suženo mesto, napreduje do bešike i plasira urinarni kateter. Uretrotomija pomaže da se naknadno lakše bužira - dilatira stenoza uretre.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Urodinamika i urološka dijagnostika

Urološka hirurgija

Endoskopska urološka hirurgija

Rekonstruktivna urološka hirurgija

Uro-genitalna hirurgija