Hirurška intervencija koja se radi kod spada bešike, sa ili bez korišćenja veštačkih potpornih materijala (mrežica).

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi85000 RSD

Lekari koji vrše uslugu:

Nijedan lekar nije pronađen za izabranu ustanovu.

Informacije i zakazivanje

Urodinamika i urološka dijagnostika

Urološka hirurgija

Endoskopska urološka hirurgija

Rekonstruktivna urološka hirurgija

Uro-genitalna hirurgija