Hirurška intervencija koja se radi kod spada bešike, sa ili bez korišćenja veštačkih potpornih materijala (mrežica).

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Urodinamika i urološka dijagnostika

Urološka hirurgija

Endoskopska urološka hirurgija

Rekonstruktivna urološka hirurgija

Uro-genitalna hirurgija