Resekcija kratke kožne vrpce koja spaja glans sa kožom penisa, pomoću elektrokautera.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Urodinamika i urološka dijagnostika

Urološka hirurgija

Endoskopska urološka hirurgija

Rekonstruktivna urološka hirurgija

Uro-genitalna hirurgija