Presecanje kratke kožne vrpce koja spaja glans sa kožom penisa, pomoću radiotalasnog noža.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi20000 RSD

Informacije i zakazivanje

Urodinamika i urološka dijagnostika

Urološka hirurgija

Endoskopska urološka hirurgija

Rekonstruktivna urološka hirurgija

Uro-genitalna hirurgija