Nefrektomija je hiruška proceduru tokom koje se uklanja deo bubrega ili bubreg u celosti. Ova intervencija se izvodi kada postoje jasne kliničke indikacije, ustanovljene od strane stručnjaka iz oblasti urologije, odnosno nefrologije, a usled postojanja patološkog procesa na bubregu i/ili njegove disfunkcije.

Najčešća stanja koja zahtevaju nefrektomiju:

- Otklanjanje malignih tumora bubrega.
- Otklanjanje benignih tumora bubrega.
- Hidronefroze.
- Bubrežna disfunkcija.
- Nakon traumatskih stanja tokom kojih je došlo do ozlede tkiva bubrega.
- Stanja nefropatije, nefrolitijaze.
- Stanja refraktorne hipertenzije; izražene proteinurije i druga.

Kako izgleda Nefrektomija

Nakon što pacijenti urade sve potrebne dijagnostičke analize i budu pregledani od strane urologa, odnosno nefrologa, dobić podrobnije informacije o zdravstvenom stanju, prednostima i rizicima intervencije, operativnom planu i zaključku, kao i o operativnoj tehnici kojoj će biti podvrgnuti.

Tokom pregleda lekara specijaliste urologije/nefrologije, pacijenti dobijaju i detaljnije informacije u vezi sa pripremom pre same intervencije, kao što su:

- Režim ishrane.
- Uzimanje određenih lekova.
- Prestanak uzimanja određenih lekova i drugo.

Nefrektomija je hiruška intervencija koja se izvodi u opštoj anesteziji. 

Za uvođenje u opštu anesteziju potrebno je da obavite dodatne dijgnostiče preglede i procedure, o kojim će pacijenti biti blagovremeno obavešteni. 

Nakon dolaska u medicinsku ustanovu na zakazanu nefrektomiju, pacijenti se smeštaju na odeljenje urologije. U svakom trenutku su okruženi stručnim osobljem sa kojim mogu da se posavetuju ukoliko imaju nedoumice.

Nefrektomija se grubo može podeliti na:

1) Radikalnu (totalnu) nefrektomiju, pri čemu se tokom intervencije otklanja ceo bubreg i potencijalno dodatne okolne strukture.

2) Parcijalna (nefro - poštedna) pri čemu se otklanja samo deo tkiva bubrega, koji je zahvaćen patološkim procesom. U zavisnosti od zdravstvenog stanja pacijenta, stručnjaci iz oblasti urologije donose odluku o najboljem načinu daljeg lečenja.

Urolog može izvesti proceduru na sledeće načine:

1) Metodom otvorene nefrektomije – pri čemu se pravi rez na prednjoj strani stomaka ili bočnoj strani stomaka, poznatija kao otvorena nefrektomija. Prednosti ove metode su pristupačnost operatora i mogućnost da sprovodi potrebne hiruške radnje koje su moguće isključivo tokom otvorene nefrektomije.

2) Laparoskopskom metodom – tokom koje operator pravi niz malih rezova na stomaku, kroz koje prolaze mali instrumenti i kamera. Prednosti laparoskopske nefrektomije su brži i lakši oporavak, niži stepen invazivnosti. 

Operativni plan se stvara uz pomoć stručnog mišljenja i iskustva stručnjaka i on je individualan, odnosno prilagođen isključivo zdravstvenom stanju pacijenta. 

Nakon završene intervencije, pacijenti su smešteni u sobu za opservaciju, sve dok zdravstveno stanje ne bude takvo da dozvoljava prelazak na odeljenje urologije. 

Na odeljenju urologije će se nastaviti praćenje zdravstvenog stanja pacijenta i sprovoditi dalje potrebne dijagnostičke i terapijske procedure. 

Vreme oporavka i dužina boravka u bolnici su individualni i isključivo zavise od vrste nefrektomije kojoj ste bili podvrgnuti kao i od toka postoperativnog oporavka.

Nakon oporavka, odnosno zdravstvenog stanja pacijenta koje dozvoljava nastavak lečenja u kućnim uslovima, pacijent dobija određene module ponašanja koji se tiču daljih kontrolnih pregleda, ishrane, stila života, medikamentozne terapije i drugo. 

Nakon potpunog oporavka u najvećem broju slučajeva pacijenti će moći da nastave sa redovnim aktivnostima i vraćanju uobičajenom životu, kao i pre intervencije.

Važne napomene za pacijente

- Potrebno je da pacijenti obaveste urologa ukoliko su alergični na određene lekove.
- Na prvi pregled potrebno je da pacijenti (ukoliko poseduju) ponesu dosadašnju medicinsku dokumentaciju.
- Potrebna je priprema pred operaciju.
- Neophodno je da pacijenti poštuju preporuke koje su dobili na pregledu u vezi sa pripremama za nefrektomiju, kao i u vezi sa oporavkom nakon intervencije.
- Teške napore i podizanje težih terete potrebno je izbegavati nekoliko nedelja posle operacije.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Urodinamika i urološka dijagnostika

Urološka hirurgija

Endoskopska urološka hirurgija

Rekonstruktivna urološka hirurgija

Uro-genitalna hirurgija