Postavljanje tanke cevčice u bubreg (perkutana nefrostoma), kroz mali otvor u koži lumbalne regije, radi evakuacije urina iz bubrega.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Urodinamika i urološka dijagnostika

Urološka hirurgija

Endoskopska urološka hirurgija

Rekonstruktivna urološka hirurgija

Uro-genitalna hirurgija