Nazad

Dr sci. med. Aleksandar Ješić

SPECIJALISTA NEUROLOGIJE

Obrazovanje:

- 2002. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu
- 2011. Položio specijalistički ispit iz neurologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu
- 2014. Odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom „Uticaj kliničkih i neuropsiholoških parametara na karakteristike hoda kod obolelih od Parkinsonove bolesti“ na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu (komentori prof. dr M. Semnic, Klinika za neurologiju u Novom Sadu i dr S. Radovanović, visoki stručni saradnik Instituta za biomedicinska istraživanja u Beogradu, pod supervizijom Prof. dr V. Kostića).

Radno Iskustvo:

- Specijalista neurologije- Klinika za neurologiju KC Vojvodine, Novi Sad, Srbija (januar 2011- novembar 2015.)
- Specijalista neurologije -Seychelles Hospital, Victoria, Seychelles (novembar 2015. do januara 2020.
- Neurolog konsultant: -Euromedical Family Clinic, Victoria, Seychelles

Akademska karijera:

Asistent na Katedri za neurologiju Medicinskog fakulteta Novi Sad od 2011. do 2015.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Autor i koautor više radova, kao i mentor znatnog broja studentskih radova.

Društvo neurologa Srbije, European Federation of Neurological Societies (EFNS), International Parkinson and Movement Disorders Society

Relevantne kliničke veštine:

- Neurodegenerativne bolesti: Tokom svog rada u Novom Sadu bio zaposlen na Odeljenju za neurodegenerativne bolesti. U okviru navedenog odeljenja bio je usmeren na rad sa obolelima od poremećaja pokreta i demencijama. Između ostalog, bio je aktivan u Centru za demencije na Klinici za neurologiju. Kasnije je osnovao Memory Clinic na Sejšelima. 

- Botulinski toksin: Jedno od usmerenja bila je aplikacija botulinskog toksina u Centru za medicinsku aplikaciju botulinskog toksina na Klinici za neurologiju. Na Sejšelima osnovao Ambulantnu za botulinski toksin.
- Moždani udar: Tokom specijalizacije prošao edukaciju za neurološki ultrazvuk, za šta poseduje sertifikat. Na Sejšelima uveo trombolitičku terapiju u moždanom udaru.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje