Nazad

Dr Želimir Jovanović

SPECIJALISTA ORTOPEDSKE HIRURGIJE I TRAUMATOLOGIJE

Obrazovanje:

- Specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije (2019), Medicinski fakultet u Beogradu
- Doktor medicine (2011), Medicinski fakultet u Beogradu, Univerzitet u Beogradu
- Medicinski tehničar (2003), Srednja medicinska škola, Kraljevo

Radno Iskustvo:

- Od 09.07.2020. godine rasporedjen na poslovima specijaliste osrtopedske hirurgije i traumatologije na IOHB “Banjica”,
- Od 2019 po ugovoru o dopunskom radu angažovan na poslovima specijaliste ortopedske hirurgije i traumatologije u privatnoj zdravstvenoj ustanovi
- 2015-2020 vodja akreditacionog tima za hitna stanja IOHB “Banjica"
- Od 03.01.2013. godine u stalnom radnom odnosu na mestu doktora medicine na IOHB “Banjica”,
- Od 04.02.2012. godine, na volonterskom usavršavanju na IOHB "Banjica"
- Tokom 2011. godine volonterski proveo tri meseca na Klinici za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS-a

Reference / Stručni radovi / Članstva:

- Tomić S., Slavković N., Tulić G., Baljozović A., Jovanović Ž., Mirković M., Rajković S., Bogosavljević N., Šaponjski D., Mihajlović S., Jeremić D.. “Segmental tibial fractures treated with Ilizarov circular fixator”, Vojnosanitetski pregled, 2019 OnLine-first (00):70-70
- Jovanović Ž., Slavković N., Apostolović M., Vučković V., Čučilović O., Vukomanović B., Aleksandrić D., Jeremić D., Šubic M., “Značaj implentacije Kliničkog puta u primarnoj totalnoj artroplastici kuka”, AMOT 2019
- Gluščević B, Jeremić D., Stošić P., Jovanović V., Milosavljević D, Gajić V., Stanojković A, Jovanović Ž, “Kliničko iskustvo u revizionoj totalnoj atroplastici kolena”, AMOT 2019
- Slavković N., Jovanović Ž., Aleksandrić D., Vučković V., Apostolović M., Vukomanović B., Čučilović O., Jovanović N., Totalna artroplastika kuka nakon osteotomija u regiji kuka., SOTA 2016
- Vučković V., Jovanović Ž., Aleksandrić D., Apostolović M., Vukomanović B., Čučilović O., Slavković N., Jovanović N., Uticaj indeksa telesne mase na poziciju bescementne acetabulrne komponente totalne endoproteze kuka, Zbornik radova 1. kongres udruženja ortopeda i traumatologa Crne Gore, 47, 2016
- Glišić M., Blagojević Z., Ristić B., Stevanović V., Matić A., Jovanović Ž., Discoid lateral meniscus - Incidence during knee arthroscopy, Serbian Journal of Experimental and Clinical Sciences, Vol 16 (2) 129 - 134
- Martinović A., Bulat M., Santrač N., Jovanović Ž., Jokić S., Gajić M, Lačković V., Minić S., Age as a prognostic factor in skin melanoma, Arch. Biol. Sci. Belgrade 67(3), 935-940, 2015
- Jovanović Ž., Jovanović M., Faktori koji utiču na primenu protektivnog intraluminalnog šanta u hirurgiji karotidnih arterija, Zbornik radova 52. Internacionalnog kongresa  studenata biomedicinskih nauka, 2011, Budva.
- Jovanović Ž., Jovanović M., Neposredno poređenje metoda klasičnog hirurškog i endovskularnog lečenja karotidne stenozantno-okluzivne bolesti, Medicinski podmladak 2010; 99-104.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje