Nazad

Dr Srđan Kisić

SPECIJALISTA MEDICINE RADA

Obrazovanje:

- 2010 -  2013 - Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, Specijalista medicine rada
- 2004 - 2010 - Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, Magistar medicinskih nauka, Farmakologija i toksikologija
- 1994 - 2003 - Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, Doktor medicine 
- 1990 - 1994 - Gimnazija „Žarko Zrenjanin“, Vrbas Matura

Radno Iskustvo:

- 2020 - Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika “MRS”, Načelnik Službe medicine rada, Specijalista medicine rada.
- 2020 - Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika “Medicina rada i sporta”, Specijalista medicine rada
- 2017 - 2019 - Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika “Global prevent”, Specijalista medicine rada
- 2008 - 2017 - Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika
- 2015 - 2017 - Načelnik Odeljenja za ocenu radne sposobnosti, Specijalista medicine rada
- 2006 - 2008 - Institut za zdravstvenu zaštitu radnika Vojvodine, Klinički lekar
- 2005 – 2006 - Klinički centar Novi Sad, Institut za psihijatriju, Klinički lekar

Reference / Stručni radovi / Članstva:

- 2019 - Kurs za licenciranog specijalistu medicine rada za preglede brodaraca unutrašnje plovidbe, Institut za medicinu rada “Dr Dragomir Karajovic”, Beograd
- 2014 - Kurs za licenciranog specijalistu medicine rada za preglede pomoraca, Institut za medicinu rada “Dr Dragomir Karajovic”, Beograd

Srpski - maternji
Nemački - tečno
Engleski - tečno
Ruski - dobro
Mađarski - bazično

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje