Nazad

Prim. dr Milan Mišović

SPECIJALISTA MEDICINE RADA

Obrazovanje:

1977 god. - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,
1988 god. - Specijalizacija iz Medicine rada - VMA,
1989 god. - Bazični kurs za rad sa otvorenim i zatvorenim izvorima jonizujućeg zračenja - Vinča
2001 god. - Stekao zvanje primarijusa.

Radno Iskustvo:

1977 - 1979 - VMA Beograd,
1979 - 1985 - VP Bihać,
1986 - 2011 - VMA Beograd / specijalizacija, lekar na odeljenju R - zaštite, Načelnik Odeljenja R - zaštite i Načelnik Instituta Medicine rada, SPM VMA/.
od 2011 - DZ Jedro Medigroup - Beograd.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Autor i koautor u više od 60 stručnih radova koji su objavljeni u recenziranim stručnim časopisima, monografijama i zbornicima radova u zemlji i inostranstvu.
Autor dva poglavlja i koautor u jednom poglavlju knjige Ratna interna medicina - VMA, Beograd 2005 godine.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje