Magnetna rezonanca

Magnetna rezonanca (MR) je aparat koji služi za snimanje čovečijeg tela u medicinske svrhe. Za dobijanje slike koristi jako magnetno polje, radio talase i kompjutere. Za razliku od CT skenera i rendgenskih aparata, magnetna rezonanca u svom radu ne koristi potencijalno štetne rendgenske ili X zrake, pa ne ozračuje organizam. Magnetna rezonanca je neinvazivan (neškodljiv) dijagnostički aparat.

Magnetnom rezonancom se vrlo uspešno prikazuju morfološke izmenjene strukture mozga i kičmenog stuba. razni tumori, ciste i drugi patoloski procesi u telu,povrede i promene u zglobovima, problemi sa srcem, bolesti jetre, zuči, pankreasa (gušterače), debelog i tankog creva, uzroci bola u karlici kod žena (miomi, endometrioz, ciste i turmoske promene na jajnicima), promene u dojkama.

Opšta bolnica MediGroup poseduje MR najsavremeniji uređaj za magnetnu rezonancu Skyra Siemens jačine polja od 3T. Savremeni uređaji i stručno medicinsko osoblje omogućavaju pacijentima najnapredniju imaging dijagnostiku.

 

Zašto 3T magnetna rezonanca?

Opšta bolnica MediGroup poseduje najmoderniji uređaj za magnetnu rezonancu jačine polja od 3 Tesla, prvi ovakve vrste u privatnoj praksi u našoj zemlji. Skyra Siemens 3T magnetna rezonanca je najmoderniji dijagnostički aparat koji daje konkretan uvid u morfologiju organa i napreciznije podatke o funkciji organa.

Prednosti magnetne rezonance 3T:

 • Kraće vreme snimanja bez gubitka na kvalitetu
 • Tiši i komforniji pregled bez buke i klaustrofobije
 • Multiparametrijske i funkcionalne preglede koje slabiji uređaji ne mogu da pruže, poput pregleda prostate, srca, mozga, spektroskopije
 • Mogućnost pregleda celog tela za veoma kratko vreme
 • Komforni pregledi dece u analgosedaciji

Pogledajte cenovnik svih naših usluga

Visoko specijalizovani pregledi magnetnom rezonancom

U Opštoj bolnici MediGroup sem uobičajenih pregleda na MR obavljaju se i visoko specijalizovani MR pregledi:

 • MR kolonografija (pregled debelog creva)
 • MR enterografija i enterokliza (pregled tankog creva)
 • MR defekografija (pregled analnog kanala i rektuma kod problema sa pražnjenjem)
 • MR  funkcionalna i morfološka urografija (pregled urinarnih puteva i bubrega)
 • MRCP (pregled žučnih i pankreasnih puteva)
 • MR pregled dojki
 • MR angiografija (pregled krvnih sudova sa i bez kontrasta)
 • MR pregled srca
 • MR sinusa
 • MR suznih žlezda
 • MR pljuvačnih žlezda (sijalogrfaija)
 • MR orbita
 • MR temporomandibularnih  zglobova
 • MR hipofize
 • MR pontocerebelarnih uglova
 • MR spektroskopija
 • MR perfuzija
 • MR određivanje količine masti u jetri
 • MR celog tela
 • MR angiografija celog tela
 • MR celog kičmenog stuba
 • Multiparametrijski imaging prostate

 

Magnetnom rezonancom se vrlo uspešno prikazuju:

 • Normalni i izmenjeni mozak i kičmeni stub
 • Razni tumori, ciste i drugi patoloski procesi u telu
 • Povrede i promene u zglobovima
 • Uzroci bolova u kostima i zglobovima
 • Problemi sa srcem
 • Bolesti jetre, zuči, pankreasa (gušterače), debelog i tankog creva
 • Uzroci bola u karlici kod žena (miomi, endometrioza)
 • Ciste i druge promene na jajnicima
 • Otkrivaju anomalije kod žena koje su kandidati za veštačku oplodnju
 • Precizno otkrivaju promene u dojkama

Naš tim iskusnih stručnjaka