Minimalno invazivna zadnja fiksacija kičme sa dekompresijom na jednom nivou

Ova operacija se izvodi kada pacijent ima stenozu kičmenog kanala uzrokovanu degenerativnim promenama, traumom kičme ili tumorom. Tokom ove operacije, zadnji delovi kičmenog kanala se oslobađaju od kompresije, nakon čega se kičmeni segment perkutano fiksira pomoću šrafova i šipki. Operacija se izvodi minimalno invazivno sa neznatnim gubitkom krvi i oštećenjem tkiva.