Endoskopska ili otvorena reoperacija u spinalnoj hirurgiji

Reinetrvencija u slučaju recidiva diskus hernije ili stenoza kičmenog kanala.