ORL pregled sa ispiranjem uha

ORL pregled obuhvata pregled uha, grla, nosa i vrata. Ukoliko se tom prilikom ustanovi postojanje čepova ušne masti (obturatorni cerumen) ili postojanje stranog tela, radi se ispiranje uha. Kada postoji obturatorni cerumen kod osoba koje su operisale uvo ili imaju hronični problem sa ušima ili sa postojećom perforacijom bubne opne, ispiranje vodom se ne sme raditi, te se problem rešava mikroaspiracijom cerumena i ostalih naslaga u spoljašnjem slušnom hodniku.

Naš tim iskusnih stručnjaka