Operacija se primenjuje kod loše sraslih preloma sa posledičnim deformitetom kosti gde po osteotomiji kosti sledi korekcija deformiteta kosti, a potom se aplikuje spoljni fiksator tipa Ilizarov. Operacija se obavlja u opštoj anesteziji.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi721800 RSD

Informacije i zakazivanje

Primarna artroplastika kuka i kolena

Reviziona artroplastika kuka i kolena

Korekcije koštano-zglobnih deformiteta dece i odraslih

Artroskopska hirurgija kolena, ramena i skočnog zgloba

Tumori i infekcije koštano-zglobnog sistema

Trauma gornjih i donjih ekstremiteta

Regenerativna medicina u ortopediji

Operacije na mekom tkivu zglobova

Ambulantne ortopedske procedure