Produženje femura (butne kosti) Ilizarov metodom - distrakciona osteogeneza je hirurški način stvaranja nove kosti. Postiže se razvlačenjem, distrakcijom kosti bezbolno posle postavljanja distrakcionog aparata koji se nosi tokom razvlačenja kosti.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi715800 RSD

Informacije i zakazivanje

Primarna artroplastika kuka i kolena

Reviziona artroplastika kuka i kolena

Korekcije koštano-zglobnih deformiteta dece i odraslih

Artroskopska hirurgija kolena, ramena i skočnog zgloba

Tumori i infekcije koštano-zglobnog sistema

Trauma gornjih i donjih ekstremiteta

Regenerativna medicina u ortopediji

Operacije na mekom tkivu zglobova

Ambulantne ortopedske procedure