Reviziona artroplastika kuka i kolena

Reviziona artroplastika kuka i kolena je hirurška procedura (operativni zahvat) kada se dotrajali ili nefunkcionalni zglob kuka ili kolena zamenjuje novim implantatom. Dužina trajanja implantata zavisi od kvaliteta ugradnje (faktor hirurg), kvaliteta implantata i disciplinovanosti pacijenta (faktor pacijent).

Revizione operacije su složene, duže traju, često zahtevaju ugradnju specijalnih implantata, te kosti iz koštane banke i naravno zahtevaju dugotrajniji oporavak. Ove operacije se mogu raditi samo u ustanovama koje imaju iskusne operatere, uvežbane hirurške timove, te kvalitetnu anesteziju i intenzivnu njegu uz kvalitetan izbor implantata.

Opšta bolnica MediGroup spada u red takvih ustanova.

Informacije i zakazivanje