Trohanterni prelomi predstavljaju prelome proksimalnog okrajka butne kosti i zahvataju predeo između velikog i malog trohantera. Operativni tretman obuhvata ortopedsku repoziciju i unutrašnju fiksaciju ulomaka. Adekvatnom repozicijom i fiksacijom trohantrernog preloma izbegava se skraćenje noge i omogućava adekvatan hod i samostalnost u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi330000 RSD

Informacije i zakazivanje

Primarna artroplastika kuka i kolena

Reviziona artroplastika kuka i kolena

Korekcije koštano-zglobnih deformiteta dece i odraslih

Artroskopska hirurgija kolena, ramena i skočnog zgloba

Tumori i infekcije koštano-zglobnog sistema

Trauma gornjih i donjih ekstremiteta

Regenerativna medicina u ortopediji

Operacije na mekom tkivu zglobova

Ambulantne ortopedske procedure