Uklanjanje gipsane imobilizacije.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi1940 RSD

Lekari koji vrše uslugu:

Informacije i zakazivanje

Primarna artroplastika kuka i kolena

Reviziona artroplastika kuka i kolena

Korekcije koštano-zglobnih deformiteta dece i odraslih

Artroskopska hirurgija kolena, ramena i skočnog zgloba

Tumori i infekcije koštano-zglobnog sistema

Trauma gornjih i donjih ekstremiteta

Regenerativna medicina u ortopediji

Operacije na mekom tkivu zglobova

Ambulantne ortopedske procedure