MSCT abdomena (jetra, slezina, bubrezi) bez kontrasta

MSCT abdomena je dijagnostički postupak koji koristi rendgenske zrake (jonizujuće zračenje) i računarsku obradu podataka kako bi se stvorile detaljne slike preseka organa u abdomenu kao što su jetra, bubrezi, pankreas, slezina. Indikacije za ovaj pregled su traume i povrede stomaka, razni upalni procesi, tumorske promene.

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Definicija usluge – šta je pregled, intervencija

MSCT abdomena (multislajsna kompjuterizovana tomografija abdomena) je neinvazivna dijagnostička procedura zasnovana na primeni rendgenskih ili X-zraka i računarske tehnologije kojom se prikazuju preseci abdomena i samim tim se dobija detaljan uvid u stanje trbušnih organa (jetre, žučne kese, pankreasa, slezine, bubrega).

Kako se izvodi (obavlja) pregled, intervencija

Pre početka MSCT pregleda abdomena proverava se da li je sprovedena adekvatna priprema, pomaže se pacijentu da se oslobodi viška stvari, oslobađa se metalnih predmeta, nakita, naočara da bi se izbegli artefakti.

Pacijentu se objašnjava tok i vreme pregleda. Od pacijenta se u nekom trenutku može zatražiti da na trenutak zadrži dah.

Tokom snimanja pacijent leži sa rukama podignutim iznad glave na stolu koji se pomera dok rendgenska cev rotira oko abdomena (trbuha) pacijenta zajedno sa sistemom detektora.

Princip rada MSCT skenera se zasniva na različitom stepenu apsorpcije rendgenskih zraka koji prolaze kroz abdomen pacijenta. Delimično propušteni zraci padaju na detektore koji se pretvaraju u električne signale. Električni signali se zatim prevode u digitalni oblik, što na kraju rezultira pojavom slike na ekranu. Neizostavni deo skenera je i sistem koji omogućava prenošenje slika na film ili CD.

Veoma često se intravenski aplikuju jodna kontrastna sredstva i na taj način se bolje vide teško uočljivi delovi i prati se prokrvljenost lezija u parenhimnim organima abdomena. Tom prilikom ne bi trebalo da se jede i pije 4 do 6 sati pre pregleda.

Cela procedura je neosetna i bezbolna i traje između 10 i 30 minuta. Veoma je važno da pacijenti budu mirni u toku snimanja kako slike ne bi bile mutne.

Nakon snimanja pacijent se vraća uobičajenim dnevnim aktivnostima. Otvor za skener je prostran i širok pa se kod pacijenata ne javlja osećaj klaustrofobije, što nije slučaj kod MRI aparata.

Tokom CT snimanja pacijent je izložen zračenju koje je veće nego tokom klasičnog rendgenskog snimanja, ali ta količina zračenja ne dovodi do ozbiljnih komplikacija.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja – simptomi, bolesti, stanja

MSCT abdomena indikuje specijalista interne medicine – gastroenterolog, hepatolog, nefrolog, specijalista opšte hirurgije (abdominalni hirurg), specijalista urologije nakon obavljenog kliničkog pregleda pacijenta.

Simptomi koji navode pacijenta da se javi lekaru su: akutan i hroničan bol u trbuhu, mučnina, nagli gubitak težine, loše opšte stanje, pojava krvi u stolici i urinu, laboratorijski nalazi van referentnih vrednosti koji uz kliničku sliku idu u prilog patološkim promenama na jetri i bubrezima.

MSCT abdomena može ukazati na problem sa jetrom, žučnom kesom, pankreasom,slezinom:

 • ciroza jetre (alkoholna bolest jetre, posledica infekcije virusima hepatitis B i C),
 • apsces i ciste jetre,
 • tumori jetre, kako primarni (benigni i maligni-hepatocelularni karcinom), tako i sekundarni (metastaze),
 • zapaljenje u žučnoj kesi (holecistitis), kamen u žučnoj kesi (holelitijazis) i tumori žučne kese,
 • zapaljenje pankreasa (pankreatitis),
 • tumori i ciste pankreasa,
 • hematom slezine (traumatski),
 • zapaljenje slezine.

MSCT abdomena može ukazati na problem sa bubrezima i nadbubrežnom žlezdom:

 • kongenitalne (urođene) anomalije bubrega,
 • traumatski hematom bubrega,
 • policistična bolest bubrega,
 • hidronefroze (opstruktivna uropatija),
 • kamen u bubregu (urolitijazis),
 • zapaljenja bubrega,
 • tumori bubrega,
 • tumori nadbubrežne žlezede.

Važne napomene za pacijente

 • Važno je napomenuti pacijentima da ponesu kompletnu medicinsku dokumentaciju koja se odnosi na problem koji je indikovan za MSCT snimanja
 • Za pregled je neophodno uraditi laboratorijske analize (urea i kreatinin) koje nisu starije 7–10 dana i koje moraju biti u okviru referentnih vrednosti. Ako postoji vitalna indikacija MSCT snimanja, vrednosti mogu biti povišene, ali se nakon snimanja primenjuje infuzija i adekvatana hidratacija (povećan unos tečnosti) kako bi se pospešila eliminacija kontrasta iz organizma
 • Ukoliko postoji bubrežna insuficijencija, neophodna je nefrološka priprema
 • Ukoliko pacijent ima druge hronične bolesti (bolesti srca, šećernu bolest, astmu), takođe mora imati pripremu
 • Pacijenti koji u terapiji imaju oralne antidijabetike (Glucophage, Gluformin, Tefor, Siofor) neophodno ih je isključiti 2 dana pre, na dan snimanja i 2 dana posle snimanja. Insulin se ne isključuje.
 • Ukoliko pacijent prijavljuje alergiju na kontrastna sredstva –  jod, neophodna je alergološka priprema (najčešće dolazi do blagih alergijskih reakcija koje se manifestuju kao svrab i crvenilo)
 • Tokom snimanja treba se osloboditii viška stvari (metalnih predmeta, nakita, naočara…) da bi se izbegli artefakti
 • Ne sme se jesti nekoliko sati pre snimanja ako će biti upotrebljeno kontrastno sredstvo
 • Deci i trudnicama se ne preporučuje ova vrsta snimanja.

Naš tim iskusnih stručnjaka