Dr sci.med. Ivana Blažić

LEKAR SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

Specijalista radiologije, subspecijalista onkologije i doktor medicinskih nauka sa doktorskom disertacijom iz oblasti onkološkog MR imidžinga kod bolesnika sa karcinomom rektuma.

Upisala je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu kao najbolji kandidat na prijemnom ispitu i diplomirala je na istom fakultetu sa prosečnom ocenom 9,60.

Bavi se kliničkom radiologijom i onkologijom organa grudnog koša, abdomena i karlice.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Godinu dana je provela u Memorial Sloan Kettering Cancer Centre (MSKCC), u Njujorku, jednom od najboljih onkoloških centara na svetu, gde se usavršavala iz oblasti imidžing dijagnostike kod onkoloških bolesnika.

Pored saradnje sa MSKCC, ostvarila se kao saradnik i predavač u nekoliko istaknutih svetskih centara, kao što su Imperial College London, London, Velika Britanija; University Hospital of Antwerp, Antverpen, Belgija; Hacettepe University Hospital, Ankara, Turska; Seoul National University Hospital, Seul, Južna Koreja.

Autor je više od 50 naučnih radova i publikacija iz oblasti onkološkog imidžinga, abdominalne i pelvične radiologije, od kojih je većina objavljena u vodećim svetskim časopisima kao što su Radiology, Journal of Clinical Oncology, JAMA Surgery, European Radiology i British Journal of Radiology, i koautor poglavlja MRI rektuma u monografiji Karcinom rektuma i Nacionalnog vodiča za kolorektalne karcinome. Kao predavač po pozivu održala je više od 30 predavanja na međunarodnim stručnim skupovima. Aktivni je član 10 nacionalnih i internacionalnih stručnih udruženja i Fellow of ESGAR (European Society of Gastrointestinal Radiology).

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti