MSCT grudnog koša bez kontrasta

Multislajsni pregled grudnog koša je brza, bezbolna, neinvazivna i precizna radiološka procedura koja omogućava pravljenje serije snimaka svih struktura grudnog koša uz pomoć X zraka. Koristi se za vizualizaciju struktura grudnog koša, uključujući plućni parenhim, medijastinum i mekotkivno-koštane strukture.

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Definicija usluge

MSCT grudnog koša predstavlja neinvazivnu radiološku dijagnostičku metodu kojom se dobijaju slike poprečnih preseka regije grudnog koša. Bazira se na rendgenskim X-zracima koji se primenjuju u maloj dozi na savremenim multislajsnim aparatima i daje detaljan prikaz kostiju grudnog koša – rebara, grudnog dela kičmenog stuba i grudne kosti,  organa, mekih tkiva i krvnih sudova regije – tkiva pluća, plućne maramice i vazdušnih puteva, srca i velikih krvnih sudova sredogruđa, dela jednjaka i limfnih čvorova grudne regije.

Ovom dijagnostičkom metodom mogu se dobro prikazati sve promene na plućima, tumorske mase i metastaze, promene kod upale pluća, patološki sadržaj u plućnoj maramici, koštane povrede grudnog koša, krvarenje u grudnoj duplji, uvećani limfni čvorovi sredogruđa.

Treba napomenuti da je MSCT grudnog koša „zlatni standard“ u dijagnostici i ranom otkrivanju karcinoma pluća i u praćenju efekta lečenja istog.

Kako se izvodi

Snimanje je neinvazivno, brzo, jednostavno i bezbolno. Obavlja se na skener aparatu koji predstavlja četvrtastu ili valjkastu mašinu u obliku veće kutije sa kružnim otvorom u sredini, odnosno kraćim tunelom kroz koji prolazi pokretan sto na kom leži pacijent.

Pacijent leži na leđima i postavlja se tako da regija koja se snima bude okružena tim kraćim tunelom/prstenom koji se tokom snimanja rotira oko pacijenta, u ovom slučaju to je regija grudnog koša. U samom kružnom prstenu nalazi se rendgenska cev i više elektronskih detektora koji apsorbovane rendgenske zrake prevode u električne impulse, a potom i numeričke signale koji kompjuterskom obradom daju slike preseka tkiva – tomograme u nijansama sive skale.

Najintenzivnije se prikazuju koštane strukture grudnog koša i kontrast (izrazito belo), organi i meka tkiva grudnog koša u nijansama sive, a vazduhom ispunjen prostor daje sliku crne boje.

Za dijagnostiku pojedinih regija, organa i mekih tkiva, između ostalog i grudnog koša, često se koristi i kontrastno sredstvo na bazi joda prilikom snimanja, jer se time bolje prikazuju pojedini organi u odnosu na okolna tkiva i time se dobija jasnija slika.

Pre samog snimanja radiolog i rendgen tehničar će uzeti detaljne anamnestičke podatke o sklonosti ka alergijama i bubrežnim bolestima i uz analizu laboratorijskih nalaza (uree i kreatinina iz krvi) doneti odluku o primeni kontrastnog sredstava prilikom snimanja.

Kontrast se najčešće daje intravenski, a za pojedina snimanja oralno ili rektalnim putem. Tokom same primene kontrasta intravenski, pacijent može osetiti blagu neprijatnost u vidu kratkotrajnog talasa vrućine u celom telu ili metalni ukus u ustima, što je sve prolaznog karaktera.

Samo snimanje grudnog koša sknerom traje kratko, nekoliko minuta, obavlja se u par faza, pre i nakon davanja kontrasta, a pacijent mora mirovati tokom snimanja radi dobjanja sto jasnijih slika preseka, a u par navrata će radiološki tehničar zamoliti da zadrži dah na nekoliko sekundi.

Slike skener dijagnostike grudnog koša dobijaju se na CD-u, a opis i tumačenje slika u pisanoj formi od strane specijaliste radiologa.

Opis snimka se čeka do 72 č kod pojedinih radiologa, a može biti poslat na imejl-adresu pacijenta.

Kada se zakazuje

MSCT grudnog koša može prikazati gotovo sve promene u plućnom tkivu, koštanim strukturama grudnog koša i svim organima sredogruđa. Dragocen je u ranoj detekciji upale pluća, kod restriktivnih/fibroznih bolesti pluća, a nezamenjiv u dijagnostici i ranom otkrivanju karcinoma pluća, plućnih metastaza i praćenju efekta terapije i rezolucije maligne bolesti.

Na ovu dijagnostiku upućuju najčešće pulmolog, onkolog, kardiolog, grudni hirurg, specijalista urgentne medicine kod povreda, internista, a kod pojave sledećih simptoma i znakova bolesti:

 • Otežanog disanja, kratkog daha
 • Bola u grudima
 • Upornog kašlja
 • Povišene temperature udružene sa respiratornim simptomima
 • Pneumonije/upale pluća
 • Hroničnih plućnih bolesti i njihovog pogoršanja (astma, HOBP – hronična opstruktivna bolest pluća, emfizem, restriktivne/fibrozne bolesti pluća, profesionalne bolesti, sistemske zapaljenske bolesti, sarkoidoza, amiloidoza…)
 • Povrede grudnog koša i krvarenje u grudnoj duplji
 • Disekantna aneurizma torakalne aorte, ruptura aneurizme
 • Pneumotoraks, pleuralni izliv, empijem pleure
 • Primarni i sekundarni tumori/metastaze pluća, sredogruđa
 • Praćenje bolesti, procena efekta terapije.

Važne napomene

 • Kontraindikacija – trudnoća i sumnja na trudnoću (izostanak ciklusa) – obavezno naglasiti lekaru ili medicinskom osoblju, jer rendgenski zraci mogu uticati štetno na plod
 • Neinvazivna, brza i bezbolna dijagnostika
 • Neophodno je uklanjanje metalnih predmeta, nakita, pirsinga pre snimanja
 • Priprema – ako pacijent pije oralne antidijabetike (Glucophage, Gluformin, Metformin, Tefor, Siofor), treba obustaviti uzimanje 2 dana pre snimanja, na dan snimanja i 2 dana nakon snimanja – ukupno 5 dana
 • Poneti sa sobom nalaze uree i kreatinina iz krvi, koji nisu stariji više od 10 dana), pisani uput lekara za dijagnostiku, ako pacijent poseduje
 • Trajanje snimanja – oko 20 minuta
 • Nakon snimanja pacijent odmah može nastaviti sa uobičajenim dnevnim aktivnostima.

Naš tim iskusnih stručnjaka