Prof. dr sci.med. Dragoslava Đerić

LEKAR SPECIJALISTA OTORINOLARINGOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1978-1982 Lekar na specijalizaciji iz otorinolaringologije, Klinički centar Srbije, Medicinski fakultet, Beograd
1982-1993 Lekar specijalista otorinolaringologije, Klinički centar Srbije, Beograd
1982-1990 Asistent u nastavi, Medicinski fakultet, Beograd
1990-1996 Docent, Medicinski fakultet, Beograd
1995-2000 Vanredni profesor, Medicinski fakultet, Beograd
2000-2015 Redovni profesor, Medicinski fakultet, Beograd
2015 Konsultant lekar specijalista otorinolaringologije, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Otorinolaringologija
Otologija
Otohirurgija

Članstva:

1977- Srpsko lekarsko društvo
1986- International otopathologic society
1992- International hearing fondation
1996- American academy of head and neck surgery
1997- European academy of otology and neurootology
2004- Akademija medicinskih nauka – Srpsko lekarsko društva

Seminari i sertifikati:

Više sertifikata iz oblasti otorinolaringologije

Stručni tekstovi i reference:

Autor više naučnih radova iz oblasti otorinolaringologije

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti