Prof. dr sci.med. Kiril Haralampiev

LEKAR SPECIJALISTA OTORINOLARINGOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Skoplju
VMA, Beograd

Radno iskustvo:

1990-1998 Načelnik, VMA, Beograd
1999-2004 Direktor, Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju, Klinički centar Crne Gore, Podgorica
2014 Konsultant lekar specijalista otorinolaringologije, Opšta bolnica MediGroup, Beograd
2022 Konsultant lekar specijalista otorinolaringologije, Dom zdravlja MediGroup Voždovac, Beograd

Oblast rada:

Otorinolaringologija

Stručni tekstovi i reference:

Autor više naučnih radova iz oblasti otorinolaringologije

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Voždovac

Lekari iz iste oblasti