Ana Jotić

Dr med. Ana Jotić

LEKAR SPECIJALISTA OTORINOLARINGOLOGIJE

Obrazovanje:

Diplomirala septembra 2004. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Magistarsku tezu pod nazivom „Analiza funkcionalnih rezultata lečenja početnih karcinoma glotisne regije larinksa” je odbranila juna 2009. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Doktorsku disertaciju iz otorinolaringologije sa temom “Značaj ekspresije i polimorfizama receptora sličnih Toll 2 i 4 u zapaljenskim oboljenjima srednjeg uva i njihovim komplikacijama” odbranila je septembra 2014. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Specijalistički ispit iz otorinolaringologije je položila oktobra 2011. sa odličnim uspehom na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Uže oblasti rada su otohirurgija, audiologija, dečje otorinolaringologija.

Stručna usavršavanja:

U okviru stručnog usavršavanja u relevantnim centrima završila je edukacione kurseve:

Laserska hirurgija u otorinolaringologiji, Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju KCS, maja 2008. u Beogradu, 4. kurs endoskopske hirurgije sinusa, Training center for otorhinolaryngology Vojno-medicinska Akademija aprila 2008. u Beogradu; Kurs disekcije temporalne kosti, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, decembra 2008. u Novom Sadu; Kurs laringomikroskopske hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu april 2009. u Novom Sadu;6th Instructional Workshop and Consensus in Auditory Implants, septembra 2012. u Bratislavi;Medel Temporal bone dissection course-Bonebridge, septembra 2012. u Bratislavi, 3rd Cohlear Implant Surgical Fondation Course, novembar 2013 u Kajetany, Poljskoj; Salzburg Well Cornell Seminar- Temporal Bone Surgery, novembar 2013. u Salzburgu Austrija; 3rd Endoscopic ear surgery course, april 2015. u Modeni, Italija; 12nd Course of endoscopic surgery-Otology, NEEA (Namur ENT Endoscopic Academy), septembar 2015. u Namuru, Belgium; Tinnitus and hyperacusis therapy Masterclass, jul 2018 u Londonu, UK, Head and neck oncology observership, Netherlands Cancer Institute u Amsterdamu april 2022, Holandija.

Radno iskustvo:

Specijalista otorinolaringologije, stalno zaposlena na Klinici za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije.
Docent je na katedri za Otorinolaringologiju sa maksilofacijalnoh hirurgijom Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Autor i koautor je preko 100 naučnih publikacija, od toga 48 naučnih radova u časopisima JCR listi i Medline-u, 64 radova predstavljenih na domaćim i stranim stručnim sastancima. Koautor je poglavlja u 15 knjiga i udžbenika.

Član je Sekcije za ORL Srpskog lekarskog društva, European Academy of Otology and Neurootology (EAONO) , American Academy of Otorhinolaryngology –Head and Neck Surgery i ,,International Clinical Expert Group (CEG) for specialist cognitive behavioural therapy in tinnitus, hyperacusis and misophonia management’’.

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti