Nazad

Prof. dr Nada Mačvanin

SPECIJALISTA MEDICINE RADA

Obrazovanje:

Završila Medicinski fakultet u Novom Sadu 
Završila specijalizaciju iz Medicine rada u Novom Sadu
Odbranila Magistarsku i Doktorsku tezu na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu
Redovni sam profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu
Profesionalno usavršavanje na svim Medicinskim fakultetima u zemlji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Republici Srpskoj i SAD.
Završila međunarodnu letnju školu iz Zdravstvenog menadžmenta, sve Kurseve -ukupno 12 (od 1996-2006 godine) u organizaciji ECPD-Evropski centar za mir i razvoj 
Predavač-profesor po pozivu u ECPD-u
Imam licencu, kao Stručno lice iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, izdato od strane Ministarstva rada R. Srbije
Posedujem licencu internog proverivača za ISO 9001 i ISO 14001

Radno Iskustvo:

- Do 2015 godine radila sam u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad i na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, kao redovni profesor iz predmeta Medicine rada i Zdravstvene nege za studente medicine, stomatologije i zdravstvene nege
- Tokom rada, sve vreme bila sam radno angažovana na rukovodećim radnim mestima, kao Načelnik Službe i Pomoćnik direktora za medicinska pitanja u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika u Novom Sadu
- Od 1993-2001 godine bila sam Direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad, 
- Od 2000-2007 godine bila sam Šef Katedre za Medicinu rada na Medicinskom fakultetu Novi Sad 
- Od 2016 godine radim na radnom mestu specijaliste Medicine rada u Medigroup, Dom zdravlja Dr. Cvjetković u Novom Sadu

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Objavila sam preko 150 radova, koje sam prezentovala na skupovima u zemlji i inostranstvu, veći broj Monografija i poglavlja u udžbenicima Medicine rada za studente medicine i lekare na specijalizaciji.
Bila sam nosilac i učesnik u brojnim Naučno-istraživačkim projektima.
Predavač sam (kao redovni profesor) na Kontinuiranim medicinskim edukacijama (KME) na Medicinskim fakultetima u Srbiji i Farmaceutskom fakultetu Novi Sad.
Bila sam predavač za osposobljavanje i pripremu lica za polaganje Stručnog ispita iz oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu.
Završila sam Međunarodne škole zdravstvenog menadžmenta, sve edukacije kroz Letnje škole "Health Management" pri Evropskom Centru za mir i razvoj (ECPD). Ukupno 12 letnjih škola, tokom 12 godina, čime sam se u potpunosti osposobila za sve vidove rukovođenja i upravljanja u zdravstvu.
Nakon završenog usavršavanja iz zdravstvenog menadžmenta angažovana sam kao predavač-profesor po pozivu u ECPD-u.
Edukacijom iz Zdravstvenog menadžmenta stekla sam znanje i veštine upravljanja ljudima, znanjem, veštinama, rizicima....
Član sam Republičke stručne komisije za Medicinu rada, koju je imenovalo Ministarstvo zdravlja R. Srbije.
Imam licencu, kao Stručno lice iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, izdato od strane Ministarstva rada R. Srbije.
Imam licencu internog proverivača ISO 9001 i 14001.
Kao dugogodišnji direktor i profesor edukovala sam generacije studenata, lekara na specijalizaciji, poslodavaca, lica za BZR, zaposlenih i svih drugih lica.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje