Neurohirurgija - operacije kičme

Opšta bolnica Medigroup pruža najsavremenije operativne usluge iz oblasti neurohirurgije. Najpre u vidu minimalno invazivne spinalne hirurgije, gde se izdvajaju kompletno endoskopske operacije degenerativnih oboljenja kičme: svih oblika diskus hernije i stenoze kičmenog kanala i mikrohirurške tubularne operacije kičme.

Pored toga izvode se i sve vrste operativnih zahvata duž celog kičmenog stuba kojima se tretiraju pored degenerativnih oboljenja i sve vrste spinalnih tumora.

Minimalno invazivna hirurgija kičme

U Opštoj Bolnici MediGroup zastupljene su usluge iz domena Minimalno invanzivne hirurgije kičme. Ova metoda podrazumeva hirurško lečenje sa minimalnom traumatizacijom mekih tkiva i tkiva oko mesta lezije odnosno samog patološkog procesa.

Hirurške intervencije izvodi dr sci. med. Marko Marković, renomirani stručnajk iz oblasti Neurohirurgije. Završio je usko specijalističku naprednu obuku iz kompletno-endoskopske i drugih minimalno invazivnih hirurskih operativnih tehnika na kičmi u glavnom referentnom centru u Evropi - St Anna Hospital u gradu Herne, Westfallen i u Schon Klinik u Minhenu, Nemačka. Internacionalni instruktor je za kompletno-endoskopske operacije kičme ispred kompanije Riwo Spine.

Prednosti minimalno invanzivne hirurgije kičme

- Minimalno ostećenje tkiva što praktično eliminiše bolove na mestu operativnog zahvata;
- Omogućena je potpuna mobilnost i aktivnost pacijenata koji ustaju istog dana posle operacije i otpuštaju se kući 24h do 48h posle operacije;
- Gubitak krvi tokom operativnog zahvata je minimalan odnosno zanemarljiv;
- Značajno je kraće trajanje operativnog zahvata u odnosu na klasične otvorene operacije;
- Eliminisana je potreba za postoperativnom stacionarnom rehabilitacijom.

Informacije i zakazivanje