Neurohirurgija – operacije kičme

Opšta bolnica MediGroup pruža najsavremenije operativne usluge iz oblasti neurohirurgije. Najpre u vidu minimalno invazivne spinalne hirurgije, gde se izdvajaju kompletno endoskopske operacije degenerativnih oboljenja kičme: svih oblika diskus hernije i stenoze kičmenog kanala i mikrohirurške tubularne operacije kičme. Pored toga izvode se i sve vrste operativnih zahvata duž celog kičmenog stuba kojima se tretiraju pored degenerativnih oboljenja i sve vrste spinalnih tumora.

 

Minimalno invazivna hirurgija kičme

U Opštoj Bolnici MediGroup zastupljene su usluge iz domena Minimalno invanzivne hirurgije kičme. Ova metoda podrazumeva hirurško lečenje sa minimalnom traumatizacijom mekih tkiva i tkiva oko mesta lezije odnosno samog patološkog procesa. Hirurške intervencije izvodi dr sci. med. Marko Marković, renomirani stručnjak iz oblasti Neurohirurgije. Završio je usko specijalističku naprednu obuku iz kompletno-endoskopske i drugih minimalno invazivnih hirurskih operativnih tehnika na kičmi u glavnom referentnom centru u Evropi – St Anna Hospital u gradu Herne, Westfallen i u Schon Klinik u Minhenu, Nemačka. Internacionalni instruktor je za kompletno-endoskopske operacije kičme ispred kompanije Riwo Spine.

 

Prednosti minimalno invanzivne hirurgije kičme

  • Minimalno ostećenje tkiva što praktično eliminiše bolove na mestu operativnog zahvata,
  • Omogućena je potpuna mobilnost i aktivnost pacijenata koji ustaju istog dana posle operacije i otpuštaju se kući 24h do 48h posle operacije,
  • Gubitak krvi tokom operativnog zahvata je minimalan odnosno zanemarljiv,
  • Značajno je kraće trajanje operativnog zahvata u odnosu na klasične otvorene operacije,
  • Eliminisana je potreba za postoperativnom stacionarnom rehabilitacijom.