Ultrazvuk kukova dece predstavlja dijagnostičku metodu, kojom se posmatraju koštani i hrskavičavi delovi zgloba kuka. Ultrazvuk kukova upotpunjuje klinički pregled, i zajedno su najbolja metoda za pravovremenu detekciju razvojnog poremećaja kuka kod beba.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja ultrazvučni pregled kukova kod beba

Razvojni poremećaj kuka je najčešća promena koštano-zglobnog sistema u dečijem uzrastu sa učestalošću od 0,47% do 1 % .

Poželjno je da se prvi ultrazvučni pregled kukova obavi još u porodilištu. Ukoliko nije moguće da se ultrazvuk kukova obavi u porodilištu, potrebno je da se obavi u toku prvog meseca života bebe, a još jedan kontroni pregled do šestog meseca života, pre nego što beba počne da sedi.

Ranom dijagnostikom razvojnog poremećaja kuka omogućava se da se na vreme počne sa adekvatnom terapijom, da vreme terapije bude kraće, a efekti bolji. 

Kukovi beba se razvijaju tokom trudnoće, ali se neke bebe rađaju sa nerazvijenom čašicom kuka što je najblaži oblik promena. Ove promene potrebno je tretirati vezbama i pravlnim povijanjem i terapijskim abdukcionim gaćicama. 

Neprepoznate i nelečene promene mogu dovesti do potpunog iščašenja kuka, gde je glava butne kosti potpuno van čašice, a mekotkivne strukture se nepravilno razvijaju. Teža oštećenja tretiraju se fizikalnom terapijom, upotrebom Pavlikovih kaiševa, kontinuiranom trakciom, šinama i operativno. Način lečenja određuje pedijatar ortoped ili fizijatar.

Na nastanak razvojnog poremećaja kuka mogu uticati, položaj bebe prilikom porođaja (karlično ili prednjačeći nogama), porodična sklonost ka iščašenju kuka, višeplodna tudnoća ili smanjena količina plodove vode. 

Kako se obavlja ultrazvuk kukova kod beba

Ultrazvučni pregled kukova se obavlja tako što se beba postavi u ležeći polozaj prvo na jedan bok, a zatim i na drugi bok sa nogama blago savijenim u kolenima. Na regiju kuka se stavlja ultrazvučni gel, koji je zagrejan. Zatim se sondom posmatraju strukture kuka. 

Pregled je bezbolan i bezbedan za bebe. 

Nakon pregleda kukova, lekar će u skladu sa međunarodno prihvaćenom Graf-ovom klasifikacijom odrediti kategoriju razvoja kuka (od I do IV) kao i termin sledeće kontrole i način lečenja, ako je to potrebno. 

Važne napomene

- Prvi pregled se obavlja još u porodilištu, ako se ne obavi tada potrebno je obaviti ga u toku prvog meseca života.
- Pregled je bezbedan i bezbolan.
- Ne postoji specifična priprema za pregled.
- Trajanje pregleda 20-30 minuta.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi6000 RSD

Lekari koji vrše uslugu:

Informacije i zakazivanje

Mamografija

Rendgen dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika

MSCT dijagnostika - skener

MRI dijagnostika - magnetna rezonanca