Biljana Marjanović

Prim. dr Biljana Marjanović

LEKAR SPECIJALISTA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1993-1997 Lekar na specijalizaciji iz fizikalne medicine i rehabilitacije, Institut za rehabilitaciju Sokobanjska, Beograd
1995-1998 Lekar opšte prakse, Dom zdravlja Čukarica, Beograd
1998-2018 Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Dom zdravlja Čukarica, Beograd
2000-2007 Direktor, Dom zdravlja Čukarica, Beograd
2018-2023 Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Dom zdravlja MediGroup Kalenić, Beograd
2020-2023 Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Opšta bolnica MediGroup, Beograd
2023 Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijalista dečje fizijatrije, Dom zdravlja MediGroup Kalenić i Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Fizikalne medicine i rehabilitacije
Dečja fizijatrija
Spinalna akupunktura i anti-aging akupunktura

Članstva:

2007- Član predsednistva Udruzenja za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije

Lekari iz iste oblasti