Biljana Mrdaković

Dr med. Biljana Mrdaković

LEKAR SPECIJALISTA PEDIJATRIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1986-1996 Lekar opšte medicine, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd
1992-1996 Lekar na specijalizaciji iz pedijatrije, Univerzitetska dečija klinika Tiršova, Beograd
1996-2001 Lekar specijalista pedijatrije, Dom zdravlja Dr Simo Milošević, Beograd
2001-2005 Direktor predstavništva, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2005-2015 Direktor sektora, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2013-2015 Lekar konsultant, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2016- Lekar specijalista pedijatrije, Dom zdravlja MediGroup Kalenić

Oblast rada:

Pedijatrija

Članstva:

2009- Lekarska komora Beograda
2010- Srpsko lekarsko društvo

Seminari i sertifikati:

2020- Škola UZ u pedijatriji, Univerzitetska dečija klinika Tiršova, Beograd

Lekari iz iste oblasti