Ljiljana Stefanović

Mr sci. med. Ljiljana Stefanović

LEKAR SPECIJALISTA PEDIJATRIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2006-2010 Lekar na specijalizaciji iz pedijatrije, Univerzitetska dečija klinika, Beograd
2010-2013 Lekar specijalista pedijatrije, Dečiji dispanzer, Svilajnac
2013- Lekar specijalista pedijatrije, Dom zdravlja MediGroup Narodnih heroja, Beograd

Oblast rada:

Pedijatrija

Lekari iz iste oblasti