Jelena Pantić Vrsajkov

Dr med. Jelena Pantić Vrsajkov

LEKAR SPECIJALISTA PEDIJATRIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Radno iskustvo:

2003-2007 Doktor medicine, Dom Zdravlja, Novi Sad
2007-2012 Lekar na specijalizaciji iz pedijatrije, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad
2012-2018 Lekar specijalista pedijatarije, Dom zdravlja, Novi Sad
2018- Lekar specijalista pedijatrije, Dom zdravlja MediGroup Balzakova, Novi Sad

Oblast rada:

Pedijatrija
Ultrazvuk kukova odojčadi

Članstva:

Udruženje pedijatara Srbije

Seminari i sertifikati:

2021 Škola ultrasonografije razvojnog poremećaja kuka, ZEMEHO EDUKACIJA

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Balzakova

Lekari iz iste oblasti