Svetlana Pavlović

Dr med. Svetlana Pavlović

LEKAR SPECIJALISTA PEDIJATRIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1990-1992 Lekar opšte medicine, Dom zdravlja, Osečina
1992-1994 Lekar opšte medicine, Dom zdravlja, Valjevo
1994-2000 Lekar opšte medicine, Služba za pedijatriju, Opšta bolnica, Valjevo
2000-2014 Lekar specijalista pedijatrije, Služba za ginekologiju i akušerstvo, Opšta bolnica, Valjevo
2014-2023 Lekar specijalista pedijatrije, Služba za pedijatriju, Opšta bolnica, Valjevo
2023 Lekar specijalista pedijatrije, Dom zdravlja Medigroup Jedro, Beograd

Oblast rada:

Pedijatrija

Članstva:

1990- Srpsko lekarsko društvo
2007- Lekarska komora Srbije

Seminari i sertifikati:

2004 Ultrazvučni pregled CNS-a novorođenčeta, Institut za neonatologiju, Beograd
2014 Škola ultrazvuka u pedijatriji, Univerzitetska dečija klinika, Beograd
2017 8th Europaediatrics congress, Bucharest the European association of pediatrics
2019 9th Europaediatrics congress, Dublin the European association of pediatrics
2023 7th World congress of perinatal medicine, Zagreb world association of perinatal medicine (WAPM)

Strani jezici:

Engleski

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Jedro

Lekari iz iste oblasti