Fizikalna terapija

Fizikalna terapija podrazumeva primenu fizikalnih agenasa, kinezi i radne terapije. Oblici fizikalne terapije koji se koriste u MediGroup zdravstvenim ustanovama su elektroterapija (TENS-transkutana električna nervna stimulacija, galvanska struja, elektrostimulacija, dijadinamske struje, interferentne struje), fototerapija (laser male snage), magnetoterapija (magnetno polje), krioterapija, mehanoterapija (manuelna masaža, ekstenzione procedure – trakcije, terapija elastičnim terapijskim trakama – kineziotejping, ultrazvuk, Shock wave terapija). Imperativ u fizikalnoj medicini je primena kinezi terapije – naučno zasnovanih principa vežbanja sa ciljem povećanja snage, izdržljivosti i pokretljivosti kod osoba sa funkcionalnim ograničenjima ili kod onih kojima je potrebno produženo fizičko kondicioniranje.

Pogledajte cenovnik svih naših usluga

Naš tim iskusnih stručnjaka