Novica Vlasaćević

Dr med. Novica Vlasaćević

LEKAR SPECIJALISTA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Prištini

Radno iskustvo:

1988-2006 Lekar opšte prakse, Dom zdravlja, Ruma
1996-1999 Lekar na specijalizaciji iz fizikalne medicine i rehabilitacije, Medicinski fakultet, Novi Sad
2006-2018 Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Banja Vrdnik
2018 Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Dom zdravlja MediGroup Cara Dušana, Novi Sad
2020 Konsultant lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, MediGroup Centar, Subotica

Oblast rada:

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Članstva:

1996- Srpsko lekarsko društvo

Lekari iz iste oblasti