Rehabilitacija

Savremeni pristup rehabilitaciji oslanja se na osnaživanje osoba za korišćenje njihovih najboljih kapaciteta i sposobnosti, što zahteva multidisciplinarni pristup u prevenciji, dijagnostici i lečenju raznih patoloških stanja. Rehabilitacija u ustanovama MediGroup sistema koncipirana je da funkcioniše u stacionarnim (rana rehabilitacija), polikliničkim i međukliničkim uslovima pružajući oporavak hirurških, ortopedskih, neuroloških, reumatoloških, neurohirurških, ginekoloških, internističkih i pedijatrijskih bolesnika.

Program rehabilitacije je uvek individualan i uvek je prilagođen pacijentu. Sprovodi se kontinuirano za sve vreme boravka u stacionarnim uslovima, i kasnije se nastavlja u domovima zdravlja - kao ambulantni vid lečenja.

Profesionalni odnos i poštovanje principa struke garant su uspeha u lečenju korisnika usluga MediGroup zdravstvenog sistema.

Informacije i zakazivanje