Rendgen pluća i srca

Rendgen pluća i srca predstavlja radiološku metodu snimanja grudnog koša i organa koji se u njemu nalaze – pluća, srca, disajnih puteva i krvnih sudova, baziranu na apsorpciji rendgenskih zraka. Rendgen pluća predstavlja osnovni i najčešći dijagnostički postupak kod tegoba respiratornog sistema.

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Šta podrazumeva rendgen pluća i srca

Snimanje pluća podrazumeva primenu rendgenskih X-zraka u minimalnoj neškodljivoj dozi. Zasniva se na različitoj apsorpciji zraka različitih vrsta tkiva, što daje crno-belu sliku različitih intenziteta senki/nijansi. Najviše zrakova upijaju metalne proteze i strana tela, zatim kontrastna sredstva, potom koštano tkivo, meka tkiva, a najmanje upija vazduh (u plućima).

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja rendgen pluća i srca

Rendgen pluća i srca se najpre radi po indikaciji lekara (opšte prakse, pulmologa, hirurga, kardiologa), kod pacijenata sa simptomima i znacima:

 • kašlja i iskašljavanja sekreta/krvi/penušavog sadržaja,
 • bola u grudnom košu,
 • otežanog disanja,
 • gušenja,
 • nedostatka vazduha prilikom ležanja na ravnom uzglavlju,
 • povreda grudnog koša,
 • usled simptoma infekcije donjih partija respiratornog trakta.

Bolest koja se najčešće povezuje sa ovom dijagnostikom jeste pneumonija – upala pluća. RTG pluća je dragocena metoda u postavljanju dijagnoze pneumonije i bronhopneumonije i praćenju evolucije ove bolesti.

Još neka stanja i bolesti kod kojih je rendgen pluća i srca neizostavan su:

Hronična opstruktivna bolest pluća – HOBP, emfizem, hronične fibrozne/restriktivne bolesti pluća, profesionalna/inhalaciona oboljenja pluća, tumorske mase/metastaze u plućima, uvećani limfni čvorovi sredogruđa, tuberkuloza, edem pluća, apsces pluća, atelektaza – kolaps plućnog tkiva, pleuritis – upala plućne maramice, pleuralni izliv, pneumotoraks, bolesti srca – urođene srčane mane, kardiomiopatije, srčano popuštanje, bolesti srčane maramice – perikarditis.

RTG dijagnostika ima veliki značaj u praćenju evolucije svih nabrojanih bolesti, učinka terapije i rezolucije bolesti.

Kako se obavlja rendgen pluća i srca

Rendgenska dijagnostka pluća je jednostavna, brza i bezbolna metoda i ne zahteva pripremu.

Izvodi se u dva pravca, PA – postero-anteriornom (prednje-zadnjem) i u lateralnoj, tj. bočnoj projekciji. Pacijent je u stojećem stavu (alternativno sedećem ili ležećem stavu kod nepokretnih bolesnika), grudima oslonjen na ploču aparata za rendgensko snimanje, sa rukama na struku i ramenima potisnutim unapred kod PA snimka. Kod lateralne projekcije pacijent je levom stranom grudnog koša (ili desnom – zavisno od lokalizacije promene u grudnom košu) naslonjen na ploču aparata za rendgensko snimanje sa rukama podignutim iznad glave i zabačenim što više unazad.

Snimanje srca i pluća traje kratko, ali se mora mirovati par trenutaka tokom snimanja uz zadržavanje daha na par sekundi radi dobijanja što jasnije slike.

Prilikom zauzimanja položaja i tokom samog snimanja pacijent dobija detaljne instrukcije od radiološkog tehničara.

Rendgenski snimak potom opisuje doktor specijalista radiologije sa predlogom za dalju dijagnostiku, ukoliko ima potrebe.

Važne napomene

 • Brza i bezbolna dijagnostika
 • Opis snimka se dobija odmah nakon snimanja
 • Trajanje snimanja je do 15 minuta
 • Za ovo snimanje nije potrebna posebna prirpema. Neophodno uklanjanje nakita, pirsinga pre snimanja
 • Kontraindikacija za obavljanje rendgena pluća i srca je trudnoća ili sumnja na trudnoću (izostanak ciklusa). Obavezno naglasiti lekaru/medicinskom osoblju, jer rendgenski zraci mogu uticati štetno na plod.

Naš tim iskusnih stručnjaka