Neđo Rakulj

Dr med. Neđo Rakulj

LEKAR SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2013-2014 Lekar opšte prakse, Privatna zdravstvena ustanova, Doboj
2014-2022 Lekar opšte prakse, Dom zdravlja Medigroup Ristić, Beograd
2017-2022 Lekar na specijalizaciji iz radiologije, Klinički centar Srbije, Beograd
2022 Lekar specijalista radiologije, Dom zdravlja MediGroup Bulevar, Beograd

Seminari i sertifikati:

Učesnik više seminara iz oblasti radiologije

Lekari iz iste oblasti