Ljubica Bracić

Dr med. Ljubica Bracić

LEKAR SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE subspecijalista endokrinologije

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2009-2012 Lekar opšte medicine, Dom zdravlja, Vršac
2012-2021 Odeljenski lekar i lekar specijalista interne medicine, Opšta bolnica Đorđe Jovanović, Zrenjanin
2021 Lekar na subspecijalizaciji iz endokrinologije, Dom zdravlja MediGroup Cara Dušana, Novi Sad

Oblast rada:

Interna medicina – endokrinologija

Seminari i sertifikati:

2022 Škola ultrazvuka štitaste i paraštitastih žlezda, Udruženje za medicinsku edukaciju – ZEMEHO, Zemun

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Cara Dušana

Lekari iz iste oblasti