Pregled lekara specijaliste medicine rada – ocena radne sposobnosti

Pregled specijaliste medicine rada u cilju ocene radne sposobnosti i izdavanja uverenja o radnoj sposobnosti.

Naš tim iskusnih stručnjaka