Kornealna topografija

Kornealna topografija je beskontaktna dijagnostička procedura koja prikazuje detaljnu sliku rožnjače (prednje povrešine oka). Prilikom ovog snimanja dobijaju se precizni podaci o zakrivljenosti rožnjače, debljini i karakteristike njene prednje i zadnje površine. Na ovaj način dijagnostikujemo i pratimo različita patološka stanja, a u savremenoj oftalmologiji je od posebnog značaja u pripremi pacijenata za refraktivnu hirurgiju.

Naš tim iskusnih stručnjaka